Kontakt

Siedziba Firmy

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
63-500 Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5
NIP 514-01-32-773 REGON 250838130
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000016238
Kapitał Zakładowy 28 777 500,00 zł
tel. 62-730-08-95 lub 62-586-04-01
od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

 

Kryta Pływalnia – tel. 607 846 078, mail: oceanik@zecostrzeszow.pl

 

Restauracja Zacisze

ul. Kąpielowa 5., 63-500 Ostrzeszów

+48 736 636 335, +48 603 708 193

restauracja@zecostrzeszow.pl

https://www.facebook.com/zaciszeostrzeszow

 

Hotel Sportowy

ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów

+48 728 454 713, 62 730 27 65

 

hotel@zecostrzeszow.pl